Historia Szkoły

Historia szkoły muzycznej w Pałecznicy

Pomysłodawcą zorganizowania Szkoły Muzycznej w Gminie Pałecznica był Pan Marcin Gaweł  – Wójt Gminy Pałecznica oraz Pan Piotr Janczyk – Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Gminy w dniu  23 kwietnia  2012 roku podjęła Uchwałę o utworzeniu Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy.

Po zasięgnięciu opinii wizytatora  Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie  – Pani Lidii Skrzyniarz , wójt gminy przystąpił do realizacji zadania.

Zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów wstępnych, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,  wyposażeniem szkoły w  niezbędne instrumenty muzyczne realizował Pan Czesław Dołęga powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia od 1 września 2012 roku.  Na przesłuchania do szkoły Muzycznej zgłosiło się ponad 100 kandydatów z terenu gminy Pałecznica i  okolicznych miejscowości. Naukę w szkole rozpoczęło 74 uczniów – 26 w cyklu sześcioletnim, 48 w cyklu czteroletnim, w 9 specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka.

     Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej miało miejsce 26.10.2012 roku przy udziale władz gminnych, wojewódzkich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka- Kamysza.

     Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Pałecznica i okolicznych miejscowości, rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki , aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkołach Muzycznych II stopnia.

      Szkoła realizuje te cele poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach: (fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka) oraz zbiorowych lekcji teoretycznych: kształcenie słuchu,  rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespoły. Prowadzi działalność koncertową – organizuje koncerty, audycje muzyczne, przeglądy i konkursy oraz współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

      Organ prowadzący:  Gmina Pałecznica – Wójt Marcin Gaweł.

      Nadzór pedagogiczny: Centrum Edukacji Artystycznej Region Krakowski.

      Wizytatorzy: Jolanta Chliszcz i  Wiesław Dziedziński